POVIJEST UDRUGE

UDRUGA POMORSKIH STROJARA – SPLIT

85 godina od osnivanja

 

Udruga pomorskih strojara u Splitu utemeljena je 1933. godine. Ove godine slavimo 85 godina od prvog osnutka naše Udruge. Sredinom tridesetih godina prošlog stoljeća  tada već brojni pomorski strojari u Splitu osjetili su potrebu za udruživanjem, pa su već 1933. godine osnovali svoju Udrugu, koje se nazivala “Udruženje časnika stroja trgovačke mornarice Jugoslavije – Split”. Udruga je uspješno djelovalo sve do 1941. godine, štiteći interese i dignitet struke, te su između ostaloga tiskali i svoj glasnik. Međutim, ratna zbivanja i okupacija prekinula su njihov plodonosan rad.

Nakon II. svjetskog rata prošlo je dosta vremena nego li su se pomorski strojari ponovno stali udruživati. Inicijativa je potekla iz Rijeke, luke u kojoj su bila sjedišta svih većih pomorskih tvrtki odakle se upravljalo svim pomorskim aktivnostima. Većina pomorskih strojara iz Splita bila je zaposlena u riječkim tvrtkama , bilo kao pomorci na brodovima, bilo u upravama tih tvrtki i drugih pomorskih ustanova. Tako nekolicina entuzijasta dana 25. studenog 1966. godine osniva “Udruženje pomorskih strojara S.R.H. Rijeka”. Ta udruga pomorskih strojara brzo razvija svoje djelovanje, nalazeći se u centru pomorskih zbivanja u nas. Oni postupno osjete potrebu osnivanja svojih podružnica u svim većim pomorskim središtima na Jadranu. Uvidjevši potrebu, a uz pomoć kolega iz Rijeke, u Splitu inženjer Žarko Šošo okuplja grupu pomorskih strojara, koja osniva Inicijalni odbor za osnivanje splitske podružnice u sastavu: Žarko Šošo – predsjednik odbora, zatim članovi: Pavo Babarović, Dražen Ljubetić, Oskar Magazinović, Mate Sabljć, Petar Trumbić i Nikola Vukša, sve pomorski strojari I. kl. Ovaj odbor organizira Osnivačku skupštinu i tako je dana 19. ožujka 1969. godine u Splitu osnovana prva podružnica “Udruženje pomorskih strojara S.R.H. Rijeka”. Skupštini je prisustvovalo 27 pomorskih strojara, koji su za tajnika je izabrali Davora Razmilića, dipl. ing., pom. str. I. kl., te Upravni odbor od 7 članova. Dana 1. travnja 1969. godine djelovanje podružnice odobreno je od strane SUP-a Split. Podružnica uspješno djeluje sve do 19. srpnja 1975. godine kada nastaje transformacija udruženja u Rijeci. Kako je krovna Udruga iz Rijeke osnovala svoje podružnice u Sloveniji i Crnoj Gori, ona prerasta u ” Udruženje pomorskih strojara SFRJ – Rijeka”. Tu transformaciju prate i sve podružnice, te se one osamostaljuju.

Slijedom tih događaja, dana 10. ožujka 1976. godine u Lučkoj kapetaniji u Splitu sastalo se 16 pomorskih strojara i to: N. Dadić, A. Barčot, F. Dropulić, M. Duilo, A. Čulić, M. Grgić, L. Kromić, A. Kurtović, M. Kvarantan, B. Ozretić, M. Pašić, A. Pažanin, I. Pažanin, A. Pleština, i D. Razmilić. Odbor je imao zadatak pripremiti održavanje Osnivačke skupštine. Dana 26. travnja 1976. godine u velikoj dvorani Jadroslobodne – Split, osniva se “Udruženje pomorskih strojara – Split”. Na Osnivačkoj skupštini bila su prisutna 33 pomorska strojara.  Na čelo te Udruge, kao predsjednik je izabran Nikola Dadić, ing., pom. str. I. kl., koji je inače i ranije bio sudionik u svim zbivanjima i aktivnostima oko osnivanja ovih organizacija. Za doživotnog počasnog predsjednika je izabran Petar Šakić, a za tajnika  Martin Pogorelić. U Izvršni odbor izabrani su: M. Duilo, D. Ljubetić, A. Kalinić, J. Košćina, M. Kvarantan, B. Nižetić, M. Pogorelić, D. Razmilić, M. Roje i B. Tomić. U Nadzorni odbor izabrani su: J. Barić, J. Katunarić, P. Trumbić. U Sud časti su ušli: Š. Koceić, B. Ozretić i S. Zagorac. Sjedište Udruge nalazilo se kod tvrtke Brodospas – Split, na adresi Obala Lazareta 1, a dana 14. svibnja 1976. godine odobreno je djelovanje Udruge i upis u Registar udruženja građana.

U desetogodišnjem razdoblju od 1976. – 1986. godine Udruga se bavila organizaciji primarnih aktivnosti, kao što su redovito organiziranje godišnjih i izbornih skupština, suradnja s pomorskim školstvom, upisivanjem novih članova, izdavanjem članskih iskaznica, te organiziranjem stručnih predavanja. U spomenutom razdoblju dužnost predsjednika Udruge vršili su Nikola Dadić u dva navrata i jednom Boris Ozretić. Tajnici su bili Martin Pogorelić i Ivan Werner, a blagajnici Bruno Matošić i Zvonko Vlajčević, svi pomorski strojari I. klase.

Dana, 17. prosinca 1985. godine Na Izbonoj skupštini izabrano je novo rukovodstvo Udruge. Na prvoj sjednici Izvršnog odbora za novog predsjednika Udruge izabran je Gordan Krstulović, za potpredsjednike Ivica Jelača i Ivo Matijavić, za tajnika Ivan Werner, a za blagajnika Zvonko Vlajčević, svi pomorski strojari I. klase. Dana 9. siječnja 1986. godine na osnovu zakonskih odredbi, Udruga vrši izmjenu u statutu i preregistraciju, te i dalje nastavlja uspješno djelovanje s već prije spomenutim aktivnostima.

Usprkos svim teškoćama naša Udruga od svog osnivanja pa nadalje vrlo je aktivna u svom djelovanju, a sve na dobrobit i propagiranje našeg specifičnog znanja. Između ostaloga, na inicijativu Žarka Šoše, Udruga započinje s izdavanjem svog glasila “Ukorak s vremenom” koje je kasnije pod vodstvom njegovog glavnog urednika Žarka Šoše iz svojih skromnih početaka preraslo u izvrstan i traženi pomorski stručni časopis, jedini takve vrste Hrvatskoj.

Isto tako Udruga započinje s organiziranjem tečajeva za ispite zvanja Pomorski strojar i Pomorski strojar I. klase. Daje se poticaj i pomaže u organizaciji izdavanja stručnih knjiga svojih članova. Pravovremeno se upozorava pomorsko školstvo u Splitu na zahtjeve Međunarodne pomorske organizacije (IMO) pri primjeni STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) konvencije.

Ponovo dolazi do izmjene zakonskih propisa o udruženjima građana, pa je dana 11. prosinca 1997. godine održana Izvanredna godišnja skupština u velikoj dvorani Jadroplova. Na toj Skupštini donesena je odluka o izmjeni naziva u “Udruga pomorskih strojara – Split”, te je usklađen Statut udruge prema zakonskim izmjenama. Za predsjednika Udruge po treći puta je izabran Gordan Krstulović, dipl. ing., pom. str. I. kl., a za tajnika Nikola Dadić ing., pom. str. I. kl. Za rizničara je izabran Zvonimir Vlajčević, ing., pom. str. I. kl. U Izvršni odbor izabrani su: Predsjednik Mladen Paro, dopredsjednik Veljko Brajčić, te članovi: Marko Bakotić, Vicko Batinica, Branko Berlan, Ratko Božić, Nikola Dadić, Ivica Jelača, Toma Gvozdanović, Zdravko Kaliterna, Dobroslav Meštrović, Ante Mrvica, Dr. Marijo Oršulić, Žarko Šošo, Drago Šošo, Drago Tudić, Igor Treselj, Zvonimir Vlajčević i Ivan Werener. Naknadno je 8. siječnja u Izvršni odbor kooptiran i Boris Abramov. U Nadzorni odbor izabrani su: Zoran Duplančić, Job Kašić i Ivan Lerotić.  U Sud časti izabrani su: Bruno Matošić, Oskar Magazinović i Zvonko Rabadan. 

Najveća prepreka još uspješnijem djelovanju Udruge bio je nedostatak prostora u kojem bi tajništvo Udruge moglo djelovati. Usprkos našim neprestanim traženjima, čelnici gradske uprave na naše molbe su se oglušivali. Tek zahvaljujući pomorskoj tvrtki Jadroplov, 1999. godine konačno su nam stavljene na raspolaganje prostorije na današnjoj adresi na Dražancu 3A. Dana 07. prosinca 1999. godine na putničkom brodu ” Dubrovnik” u vlasništvu Jadrolinije održana je Skupština u Gradskoj luci. Prema Statutu izabrana su nova tijela Udruge.

U razdoblju od 1999.-2001. godine Udruga je bila dosta aktivna. Redoviti sastanci Udruge održavali su se svakog prvog utorka u mjesecu, a ponekad i dva puta mjesečno u prostorijama tvrtki Brodospas d.o.o. i Plovput d.o.o. Sastancima prisustvuje većina članova Izvršnog i Nadzornog odbora. Članstvo Udruge je u stalnom porastu, tako da se broj članova povećao na oko 400 članova. Oformljena je knjižnica koja se nalazi u tajništvu Udruge na adresi Dražanac 3A. Knjižnica se redovito posjećuje, te se stručne knjige koriste od strane članova Udruge i studenata. U dva navrata organizirali smo rasprave po pitanju školovanja pomoraca prema STCW konvenciji koja stupa na snagu 01. siječnja 2002. godine.  Još otprije smo shvatili i uvidjeli da školovanje pomoraca u Splitu neće biti spremno za zahtjeve konvencije, te smo nastojali upozoriti na skoro stupanje na snagu, odnosno da način školovanja kvalificiranih pomoraca bude u skladu s međunarodnom konvencijom i suvremenim školovanjem pomoraca. Ukazivali smo na potrebnu opremu i kadar. Školama smo nudili suradnju koja je slabo prihvaćena.  Uspostavili smo suradnju s poznatim proizvođačem brodskih motora M.A.N. – B. & W., te zajedno organizirali predavanje na FESB-u u Splitu. Dana 04. prosinca 2001. godine održana Redovna godišnja i Izborna skupština.  Za predsjednika Udruge izabran je ponovo Gordan Krstulović. U Izvršni odbor izabrani su: Boris Abramov, Marko Bakotić, N. Berković, Branko Berlan, Veljko Brajčić, Toma Gvozdanović, Ivica Jelača, Ante Mrvica,  Neven Radovniković,  Žarko Šošo, Tonko Tomić i Igor Treselj. U Nadzorni odbor izabrani su: Zoran Duplančić, Ante Petković i Stanko Trumbić .  U Sud časti izabrani su: Vjekoslav Lelanović, Lavoslav Burić i Ivo Trumbić. 

Svojim znanjima i iskustvom zdušno smo pomogli grupi pomorskih kapetana u Splitu kada su poželjeli osnovati svoju udrugu. Treba istaknuti da je Udruga pomorski strojara – Split kao jedna od najstarijih stručnih udruga u Hrvatskoj, svojim postojanjem i djelovanjem doprinijela da se pomorska tradicija u ovom gradu započeta početkom prošlog stoljeća, tj. završetkom ere jedrenjaka i prelaskom na parne brodove i kasnije na motorne, održi sve danas. Prilike u pomorstvu su se promijenile, izrastaju profili novih pomorskih stručnjaka, svestrano obrazovanih i sklonih novim trendovima, odgovornost i opterećenost poslom sve više jača. Naše djelovanje u promociji brodostrojarske struke i pomorstva općenito nikada nećemo prestati gajiti dok bude postojala naša Udruga. Da bi na neki način oživili i organizirali pomorski život i okupljanje pomorskog časničkog kadra u Splitu, na našu inicijativu zajedno s Udrugom pomorskih kapetana Split organizirali smo domjenak za Sv. Nikolu, zaštitnika pomoraca. Domjenak je u potpunosti uspio i bio iznad očekivanja.

Glavni cilj naše Udruge pomorskih strojara – Split u razdoblju od 2001.-2009. godine bilo je unaprijeđivanje brodostrojarske struke koja je u svijetu veoma tražena. Tako smo u tome razdoblju željeli unaprijediti status pomoraca, a posebno pomorskih strojara. Potvrda da smo bili na dobrom putu je upravo to što smo prije 10-tak godina zagovarali školovanje pomorskih strojara na način kako se to sada počelo događati. Svakim danom naša knjižnica je povećavala  broj knjiga, a u naše prostorije su doneseni uređaji, naprave i strojarski rekviziti koji su izloženi na policama. Broj članova je oko 400, bilo da se radi o stalnim ili “podupirućim” članovima. Najviše vremena trošili smo na izdavanje našeg glasnika “U korak s vremenom”. Zadatak nam je bio da ga održimo i da svaki broj bude još bolji i kvalitetniji. S obzirom na potražnju i pohvale koje dobivamo sa strane vrlo smo ponosni na na naš glasnik koji s pravom nosi ime “U korak s vremenom”. Glasnik izlazi dva puta godišnje na dva važna datuma ovoga grada i to za blagdan Sv. Duje i Sv. Nikole. Svake godine uoči blagdana Sv. Nikole organiziramo domjenak. Sudjelovali smo u raspravama na sastancima Ministarstva mora, prometa i  infrastrukture, a sve u svezi nadopune Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Dana 17. prosinca 2009. godine održana Izborna godišnja skupština.  Za predsjednika Udruge izabran je Ivica Jelača. U Izvršni odbor izabrani su: Boris Abramov, Branko Berlan, Veljko Brajčić, Joško Dvornik, Srđan Dvornik, Tonći Gazde, Toma Gvozdanović, Ivan Komar, Gordan Krstulović, Frane Martinić, Ante Mrvica, Marijo Oršulić, Mladen Paro, Ante Petković, Neven Radovniković, Damir Sindik, Tonko Tomić, Zvonimir Vlajčević i Dušan Vukojević. U Nadzorni odbor izabrani su: Lavoslav Burić, Čedomir Mršić i Stanko Trumbić.  U Sud časti izabrani su: Zlatko Bilić, Vjekoslav Lelanović i Ivo Trumbić. 

Aktivnosti Udruge pomorskih strojara – Split u razdoblju od 2009. – 2011. godine odvijale su se u skladu sa statutom, zahvaljujući vrijednim članovima, a posebno “podupirućim” članovima. Preko našeg glasnika održavana je veza sa strukom i članstvom kojeg je glavni urednik Boris Abramov oplemenjivao zanimljivostima iz svijeta pomorstva. U ovom razdoblju vrijedno je spomenuti da smo časopis “U korak s vremenom” uvrstili na našu internetsku web stranicu (www.upss.hr) zahvaljujući vrijednom Tomi Gvozdanoviću. Svaki broj časopisa se štampao u 800 primjeraka i dijelio besplatno članovima , brodarima i pomorskim institucijama. U organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te u suorganizaciji Hrvatskog hidrografskog instituta bili smo uvršteni u program obilježavanja Europskog dana pomorstva koje je održano 20. svibnja 2011. godine u Dioklecijanovim podrumima u Splitu. Nastavili smo aktivno sudjelovati u raspravama o alternativnom školovanju pomoraca koje je vodilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. u suradnji Udruge i FESB-a , naš podupirući član Mirko Grljušić, viši predavač, održao je predavanje na temu: “Razvoj brodskih pogonskih postrojenja” koje je bilo veoma dobro posjećeno.  Dana 05. prosinca 2011. godine održana Izborna godišnja skupština.  Za predsjednika Udruge po drugi put na mandat od dvije godine izabran je Ivica Jelača. U Izvršni odbor izabrani su: Boris Abramov, Branko Berlan, Joško Dvornik, Srđan Dvornik, Tonći Gazde, Toma Gvozdanović, Ivan Komar, Gordan Krstulović, Frane Martinić, Ante Mrvica, Marijo Oršulić, Mladen Paro, Ante Petković, Neven Radovniković, Damir Sindik, Tonko Tomić, Zvonimir Vlajčević i Dušan Vukojević. U Nadzorni odbor izabrani su: Lavoslav Burić, Čedomir Mršić i Đorđe Dobrota.  U Sud časti izabrani su: Vjekoslav Lelanović, Zlatko Bilić i Branko Lalić. 

U razdoblju od 2011. – 2013. godine i dalje smo nastavili s izdavanjem nšeg časopisa “U korak s vremenom”, a najviše zahvaljujući glavnom uredniku časopisa Borisu Abramovu i hvalevrijednim autorima članaka koji pišu volonterski. Toma Gvozdanović uspješno je uređivao internetske stranice. Dana 05. prosinca 2013. godine održana Izborna godišnja skupština.  Za predsjednika Udruge po treći put je izabran Ivica Jelača. U Izvršni odbor izabrani su: Boris Abramov, Branko Berlan, Zlatko Bilić, Joško Dvornik, Srđan Dvornik, Tonći Gazde, Toma Gvozdanović, Ivan Komar, Gordan Krstulović, Frane Martinić, Ante Mrvica, Marijo Oršulić, Mladen Paro, Ante Petković, Neven Radovniković, Damir Sindik, Tonko Tomić, Zvonimir Vlajčević i Dušan Vukojević. U Nadzorni odbor izabrani su: Lavoslav Burić, Čedomir Mršić i Đorđe Dobrota.  U Sud časti izabrani su: Vjekoslav Lelanović, Vinko Zanki i Branko Lalić. 

Zbog novog Zakona o Udrugama koje je usvojio Hrvatski sabor sazvana je Izvarnedna skupština Udruge pomorskih strojara – Split jer je postojeći Statut Udruge trebalo uskladiti s novim odredbama, odnosno donijeti novi Statut Udruge. Izvanredna  skupština održana je dana 25. rujna 2015. godine u prostorijam doma Hrvatske vojske , Poljudsko šetalište 1 u Splitu.  Za predsjednika Udruge po četvrti put je izabran Ivica Jelača. U Upravni odbor (ranije Izvršni odbor) izabrani su: Predsjednik Gordan Krstulović, te članovi: Boris Abramov,  Tonći Gazde, Toma Gvozdanović, Ivan Komar, Frane Martinić, Ante Mrvica, Mladen Paro, Ante Petković, Neven Radovniković, Damir Sindik,  Zvonimir Vlajčević i Dušan Vukojević. U Nadzorni odbor izabrani su: Lavoslav Burić, Đorđe Dobrota i Kolja Marković.  

Redovita  Izborna Skupštine Udruge pomorskih strojara – Split održana je dana 05.12.2017. u prostorijama doma Hrvatske vojske, Poljudsko šetalište 1 u Splitu. Za predsjednika Udruge izabran je Frane Martinić (član udruge od 2002. godine). Dušan Vukojević izabran je za dopredsjednika Udruge.  U Upravni odbor izabrani su: Predsjednik Kolja Marković, te članovi: Boris Abramov,  Zlatko Bilić, Tonći Gazde, Toma Gvozdanović, Ivica Jelača, Gordan Krstulović, Tihan Konda, Ante Mrvica, Neven Radovniković, Željko Samardžija i Goran Seferović. U Nadzorni odbor izabrani su: Predsjednik Luka Borčić, te članovi: Đorđe Dobrota i Ante Silić.